ACTE NORMATIVE

Raportul cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare în Colegiul de medicina Bălți.

REGULAMENTE INTERNE SPECIFICE SUBDIVIUNILOR INSTITUȚIONALE

GHIDURI CADRELOR DIDACTICE

GHIDUL CADRELOR DIDACTICE PENTRU UTILIZARE ÎN PROCESUL DE EVALUARE

GHID DE UTILIZARE A METODELOR DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ÎN PROCESUL DE STUDIU

GHIDURILE ELEVILOR