ACTE NORMATIVE

REGULAMENTE INTERNE SPECIFICE SUBDIVIUNILOR INSTITUȚIONALE

RAPORTUL CU PRIVIRE LA MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE CALIFICARE ÎN COLEGIUL DE MEDICINĂ BĂLȚI

GHIDURI CADRELOR DIDACTICE

GHIDUL CADRELOR DIDACTICE PENTRU UTILIZARE ÎN PROCESUL DE EVALUARE

GHID DE UTILIZARE A METODELOR DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ÎN PROCESUL DE STUDIU

GHIDURILE ELEVILOR