SPECIALITĂȚI


ASISTENTUL MEDICAL

este specialistul cu studii medicale postsecundare, care manifestă competenţe profesionale de îngrijiri individualizate, ce cuprind capacităţi de îngrijiri individualizate, orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ în staţionar şi/sau comunitate, repartizate după responsabilitate autonomă/individuală, delegată/comună şi interdependentă/interdisciplinară.

SPECIALITATEA MEDICINĂ, CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL (3 ANI)

DOMENIUL GENERAL SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
DOMENIUL DE EDUCAȚIE SĂNĂTATE
DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ MEDICINĂ
SPECIALITATEA MEDICINĂ
CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL
BAZA ADMITERII CERTIFICAT DE STUDII LICEALE, DIPLOMA DE BACALAUREAT, CERTIFICAT DE STUDII MEDII DE CULTURĂ GENERALĂ
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÎNT CU FRECVENȚĂ
TERMEN DE STUDII 3 ANI
NUMĂRUL DE CREDITE DE STUDII
TRANSFERABILE ALOCATE
180


COMPETENŢE PROFESIONALE GENERALE

 • Aplicarea principiilor de îngrijire în baza criteriilor ce țin de cadrul juridic, economic și ecologic.
 • Autoinstruirea și educația profesională continuă, promovarea imaginii pozitive și a dezvoltării profesiei de asistent medical în contextul social.
 • Colaborarea în mod eficient și comunicarea profesională cu reprezentanții altor profesii din domeniul sănătății.

COMPETENȚELE PROFESIONALE SPECIFICE

 • Planificarea, organizarea și punerea în aplicare a îngrijirilor orientate spre pacient în baza cunoștințelor și competențelor dobîndite cu asigurarea calității îngrijirilor, consilierea și sprijinul pacientului și a membrilor familiei lui.
 • Identificarea situațiilor de îngrijire și stabilirea în mod independent a asistenței medicale necesare în baza cunoștințelor teoretice și clinic științific argumentate.
 • Participarea în diagnosticarea medicală și tratament.
 • Selectarea, implementarea și evaluarea îngrijirilor.
 • Inițierea în mod independent a măsurilor immediate pentru menținerea în viață și aplicarea măsurilor în situații de criză sau catastrofă conform Protocoalelor Clinice Naționale.


ASISTENTUL MEDICAL

este specialistul cu studii medicale postsecundare, care manifestă competenţe profesionale de îngrijiri individualizate, ce cuprind capacităţi de îngrijiri individualizate, orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ în staţionar şi/sau comunitate, repartizate după responsabilitate autonomă/individuală, delegată/comună şi interdependentă/interdisciplinară.

SPECIALITATEA ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR, CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL (5 ANI)

DOMENIUL GENERAL SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
DOMENIUL DE EDUCAȚIE SĂNĂTATE
DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR ȘI OBSTETRICĂ
SPECIALITATEA ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR
CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL
BAZA ADMITERII CERTIFICAT DE STUDII GIMNAZIALE
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÎNT CU FRECVENȚĂ
TERMEN DE STUDII 5 ANI
NUMĂRUL DE CREDITE DE STUDII TRANSFERABILE ALOCAT 180


COMPETENŢE PROFESIONALE GENERALE

 • Aplicarea principiilor de îngrijire în baza criteriilor ce țin de cadrul juridic, economic și ecologic.
 • Autoinstruirea și educația profesională continuă, promovarea imaginii pozitive și a dezvoltării profesiei de asistent medical în contextul social.
 • Colaborarea în mod eficient și comunicarea profesională cu reprezentanții altor profesii din domeniul sănătății.


COMPETENȚELE PROFESIONALE SPECIFICE

 • Planificarea, organizarea și punerea în aplicare a îngrijirilor orientate spre pacient în baza cunoștințelor și competențelor dobîndite cu asigurarea calității îngrijirilor, consilierea și sprijinul pacientului și a membrilor familiei lui.
 • Identificarea situațiilor de îngrijire și stabilirea în mod independent a asistenței medicale necesare în baza cunoștințelor teoretice și clinic științific argumentate.
 • Participarea în diagnosticarea medicală și tratament.
 • Selectarea, implementarea și evaluarea îngrijirilor.
 • Inițierea în mod independent a măsurilor immediate pentru menținerea în viață și aplicarea măsurilor în situații de criză sau catastrofă conform Protocoalelor Clinice Naționale.