REZULTATELE ADMITERII

STUDII ÎN BAZA DE BUGET

Pentru candidaţii care sunt înmatriculaţi la studii cu finanțare bugetară în perioada 03–05 august 2021 se va încheia Contractul privind realizarea studiilor în grupele cu finanţare bugetară şi plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialişti, care îşi fac studiile în Colegiul de Medicină Bălţi. Candidaţii care nu au atins vârsta de 18 ani se prezintă împreună cu părinţii cu buletinul de identitate şi recipisa eliberată de comisia de admitere.


Dacă nu se va încheia contractul de studii până pe data de 10 septembrie 2021,

elevii vor fi transferaţi la studii cu finanțare prin contract!

STUDII CU FINANȚAREA PRIN CONTRACT

La studii cu achitarea taxei, contractele se vor încheia în perioada 03–05 august, 2021 având copia buletinului de identitate, recipisa eliberata de comisia de admitere, suma de 4000 lei, pentru primele 4 luni a anului de studii.

În caz că nu se va încheia contract până pe 05 august 2021,

în locul Dumneavoastră va fi înmatriculat următorul candidat din lista de concurs.

CANDIDAŢII CARE NU AU REUŞIT LA CONCURS SUNT OBLIGAȚI SĂ-ȘI

RETRAGĂ ACTELE PÂNĂ LA 05 AUGUST 2021!