REZULTATELE ADMITERII

STUDII ÎN BAZA DE BUGET

Pentru candidaţii care sunt înmatriculaţi la studii cu finanțare bugetară în perioada 05–08 august 2024 se va încheia Contractul privind realizarea studiilor în grupele cu finanţare bugetară şi plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialişti, care îşi fac studiile în Colegiul de Medicină Bălţi. Candidaţii care nu au atins vârsta de 18 ani se prezintă împreună cu părinţii cu buletinul de identitate şi recipisa eliberată de comisia de admitere.

STUDII CU FINANȚAREA PRIN CONTRACT

La studii cu achitarea taxei, contractele se vor încheia în perioada 05–08 august, 2024 având copia buletinului de identitate, recipisa eliberata de comisia de admitere, suma de 9000 lei.

CANDIDAŢII CARE NU AU REUŞIT LA CONCURS SUNT OBLIGAȚI SĂ-ȘI

RETRAGĂ ACTELE PÂNĂ LA 09 AUGUST 2024!