COMITETUL SINDICAL

GARANTĂM SIGURANȚA PROFESIONALĂ A MEMBRILOR SINDICALI

ANA ISCOLNÎI

PREȘEDINTELE COMITETULUI SINDICAL

069088718

iscolniiana@mail.ru

COMPONENŢA ŞI FUNCŢIILE MEMBRILOR

COMITETULUI SINDICAL AL ANGAJAŢILOR

COLEGIULUI DE MEDICINĂ BĂLŢI

Motto: Efortul continuu – nu puterea sau inteligența – este cheia atingerii potențialului nostru maxim.

Winston Churchill

RODICA POPESCU

vicepreşedinte, responsabilă de realizarea şi modificarea Contractului colectiv de muncă

CORINA FASOLA

responsabilă de perfectarea actelor

ALA RUSU

responsabilă de protecția și igiena muncii

NICOLAE GUȚU

responsabil de organizarea activităţilor culturale

ARTUR TOMAC

responsabil de organizarea activităţilor culturale

VADIM TROPOŢEL

responsabil de soluţionarea problemelor economice ale salariaţilor

COMISIA DE CENZORI:

MAIA CRĂCIUN

NATALIA IACOVEȚ