FUNCȚIILE VACANTE

Nr. Denumire Loc vacant
1. Profesor obstetrică și ginecologie 1
2. Profesor chirurgie 2
3. Profesor neurologie și sănătate mintală 1
4. Profesor otorinolaringologie 1
5. Profesor farmacologie 1
6. Profesor asistența medicală primară 1
thin