DESPRE NOI

SUNTEM ÎN TOP ”CELE MAI BUNE INSTITUȚII DIN MOLDOVA”

ISTORIC

1945 —

Documentele de arhivă confirmă înființarea colegiului de medicină în baza Școlii de felceri și moașe, care a activat din 1932 în or.Ananiev, regiunea Odesa, transferată în anul 1945 în orașul Chișinău, peste 2 luni-în or.Bălți prin Decretul Sovietului Comisarilor Norodnici ai Moldovei din 17 august, 1945. Școala desfășura actiivitatea în incinta unei instituții de cultură generală.

1948 —

Școala obține sediul propriu pe strada B.Hmelnițchi, care a oferit condiții mai bune de instruire și posibilitatea de a mări contingentul de elevi până la 300 , admiterea elevilor la specialitatea de felceri sanitari.

1954 —

Datorită condițiilor bune de studii și a rezultatelor obținute în instruirea elevilor, instituției i se atribuie titlul de Școală de Medicină. Iar peste 2 ani i se permite admiterea a 30 de tineri la ospecialitatea de felcer laborant.

1960 —

Școala își mărește contingentul de elevi până la 690, primind pentru prima dată permisiunea de a pregăti surori medicale,tehnicieni dentari și medici stomatologi. Aceste specialități au extins autoritatea și prestigiul instituției, contribuind la obținerea unui nou bloc de studii pentru instruirea tehnicienilor dentari.

1968 —

Școala de Medicină este transferată în lăcașul actual, care a oferit condiții mai bune și mai confortabile pentru realizarea cu succes a instruirii viitorilor specialiști. Sunt amenajate săli de studii, cabinete și laboratoare pentru instruirea practică.

1973 -1980

Sunt date în exploatare blocurile căminelor nr.2 și 3 a câte 227 de locuri fiecare, cu toate condițiile necesare.

1987 —

A fost dat în exploatare blocul nou de studii, care a îmbunătățit condițiile de instruire: cabinete și laboratoare noi, asigurate cu utilajul necesar, conectarea la rețeaua termică centralizată. Contingentul de elevi a fost mereu în creștere fiind între 1200-1500.

1992 —

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.440 din 25 iunie 1992 Școala de Medicină este reorganizată în Colegiul de Medicină, sistemul de învățământ a căruia a înaintat noi obiective educaționale, racordate la standar- dele europene și necesitatea unui profesionalism înalt a cadrelor didactice.

La această etapă instituția poseda:

  • 28 săli de studii în blocul didactic și 26- în căminele colegiului,
  • 24 cabinete și laboratoare pentru instruirea practică, 10 dintre care situate în instituțiile medicale din municipiu,
  • un cabinet stomatologic, punct medical, cantină etc…

PROFESORII NOȘTRI

Artur Tomac

profesor discipline reale

-Scopul esențial pe care îl urmărește învățământul matematic nu se reduce la latura informativă, ci prin predarea acestei discipline se realizează mai ales dezvoltarea raționamentului și a spiritului de receptivitate, a deprinderilor de gândire logică, de definire clară și precisă a noțiunilor de adaptare creatoare la cerințele actuale.

Tizu Rodica

profesor discipline nursing

-Sănătatea reprezintă un adevărat tezaur şi o componentă indispensabilă a dezvoltării şi prosperării sociale, de aceea medicina este o profesie nobilă, care solicită cunoştințe, experiență şi multă dragoste pentru oameni.

Tutunaru Ion

profesor discipline chirurgicale

-Rezultatele muncii unui profesor la medicina se reflectă în laudele primite de discipolii săi în lupta de zi cu zi pentru sănătatea cetățenilor.

Larisa Covalciuc

profesor limba și literatura rusă

Есть такая профессия — жизнь спасать, на стражездоровья стоять.В любом медучреждении медсёстры являютсяправой рукой доктора и его важнейшимипомощниками. Навыки, полученные во времяобучения, дают им право оказывать первуюнеотложную помощь.Хорошая медсестра – это еще и психолог: ейважно находить слова для поддержки больногочеловека, помогать ему не только делом (своими знаниями и умениями), но ивоодушевлять, ведь успех лечения на 50 % зависит от настроя пациента.

Botnaru Natalia

profesor discipline terapeutice

-Cu ajutorul nostru, elevii fac progrese în a înțelege menirea lor în societate, învață să vadă frumosul din fiecare om, să promoveze sănătatea, să prevină îmbolnăvirea , să înțeleagă suferința, să îngrijească….OMUL

ISTORIA MEA

OLGA SOCHIRCA

absolventa Colegiului de Medicină Bălți, studentă la Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi.

Mulțumim colectivului profesoral al Colegiului De Medicină Bălți pentru că au sădit în noi, absolvenții Promoției 2019 cele mai distinse valori, au contribuit la formarea și dezvoltarea noastră ca personalități și instruirea noastră ca specialiști !

Ați fost, sunteți și veți rămâne un model de comportament, perseverență, demnitate, erudiție și înțelepciune !

Dragii noștri părinți vă mulțumim pentru susținere, încredere, devotament și sacrificare!!!