INSTRUIREA PRACTICĂ

«STAGIUL DE PRACTICĂ-PRIMUL PAS ÎN CARIERĂ»

LUDMILA ARAMA

DIRECTOARE ADJUNCTĂ

PENTRU INSTRUIREA PRACTICĂ

0231-3-11-13

ludmilaarama59@gmail.com

Programul de lucru: 8.00 – 17.00

“Viața și sănătatea omului sunt cele mai mari valori care există.”

Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educațional și se realizează în scopul formării/dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale.

Asistentul medical este specialistul cu studii în domeniu, care activează în instituțiile medico-sanitare publice și private, acordă servicii de îngrijiri individualizate, orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ, în condiții de staționar și comunitate, repartizate după responsabilitățile autonomă, delegată și interdependentă.

OBIECTIVE

OBIECTIVUL STRATEGIC:

Pregătirea profesională a viitorului asistent medical prin ajustarea procesului educațional la cerințele pieței muncii

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a elevilor pentru desfășurarea stagiilor de practică
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu Instituțiile Medico-Sanitare Publice în vederea asigurării cu locuri de stagii de practică și repartizarea acestora elevilor
  • Ghidarea elevilor în cariera profesională
  • Asigurarea calității stagiilor de practică
  • Monitorizarea desfășurării stagiilor de practică
  • Monitorizarea susținerii portofoliilor
  • Evaluarea și corelarea rezultatelor stagiilor de practică realizate cu prevederile curriculare

STAGIILE DE PRACTICĂ

CURRICULE:­­­­­­­­­­

STAGII PRACTICE 2023-2024

STAGII PRACTICE CE PRECEDE PROBELE DE ABSOLVIRE 2023-2024

STAGII PRACTICE DE PROMOVARE 2023-2024

REGULAMENTE DE PRACTICĂ

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Regulamentul intern de practică la programe de formare profesională