SPECIALITĂȚILE DE ADMITERE

SPECIALITĂȚILE DIN PLANUL DE ADMITERE

PENTRU ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2024-2025:

Specialitatea Calificarea Limba de instruire Durata studiilor Program de studii Forma de finanțare (lei)
Medicină asistent medical Româna 3 ani postsecundar buget/contract (9000)
Îngrijirea bolnavilor asistent medical Româna/Rusă 5 ani postsecundar buget/contract (9000)
Îngrijirea bolnavilor asistent medical Româna / filieră francofonă 5 ani postsecundar buget/contract (9000)

DESCRIEREA SPECIALITĂȚILOR 

SPECIALITATEA MEDICINĂ

CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL

DURATA STUDIILOR – 3 ANI

(PENTRU ABSOLVENȚII LICEELOR)

Standardul profesional:

Asistentul medical este specialistul cu studii medicale postsecundare, care manifestă competenţe profesionale de îngrijiri individualizate,

orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ în staţionar şi comunitate.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil:

  • Să aplice principiile de îngrijire în baza criteriilor ce ţin de cadrul juridic, economic şi ecologic;
  • Să promoveze imaginea pozitivă şi dezvoltarea profesiei de asistent medical în contextul social;
  • Să identifice situaţii de îngrijire şi stabilire în mod independent a asistenţei medicale necesare

în baza cunoştinţelor teoretice şi clinice ştiinţific argumentate;

  • Să participle în diagnosticarea medicală;
  • Să iniţieze în mod independent măsurile imediate pentru menţinerea în viaţă şi aplicarea măsurilor

în situaţii de criză sau catastrofă conform Protocoalelor Clinice Naţionale.

Oportunităţi de angajare:

Angajarea în instituţiile medicale de stat şi private.

SPECIALITATEA ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR

CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL

DURATA STUDIILOR – 5 ANI

(PENTRU ABSOLVENȚII GIMNAZIILOR)

Standardul profesional:

Asistentul medical este specialistul cu studii medicale postsecundare, care manifestă competenţe profesionale de îngrijiri individualizate,

orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ în staţionar şi comunitate.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil:

  • Să aplice principiile de îngrijire în baza criteriilor ce ţin de cadrul juridic, economic şi ecologic;
  • Să promoveze imaginea pozitivă şi dezvoltarea profesiei de asistent medical în contextul social;
  • Să identifice situaţii de îngrijire şi stabilire în mod independent a asistenţei medicale necesare

în baza cunoştinţelor teoretice şi clinice ştiinţific argumentate;

  • Să participle în diagnosticarea medicală.

Oportunităţi de angajare:

Angajarea în instituţiile medicale de stat şi private.