CATEDRA DISCIPLINE TERAPEUTICE

MARINA NAGHIRNEAC

ȘEFA CATEDREI

PROFESOARĂ DE BOLI INTERNE

GRAD DIDACTIC SUPERIOR

marina_nagirneac@mail.ru

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CATEDREI

 • Realizarea procesului educațional în conformitate cu actele normative externe și interne din domeniul învățămînului;
 • Propagarea și implimentarea diverselor metode şi stiluri de predare – învăţare – evaluare de către profesorii catedrei în cadrul orelor de teorie și practică;
 • Îmbogăţirea cunoştinţelor cadrelor didactice în valorificarea potenţialului creativ , centrarea pe elev;
 • Ameliorarea şi pregătirea materialelor didactice necesare procesului educaţional la disciplinele catedrei;
 • Ridicarea nivelului de competenţe profesionale, nivelului culturii , simţul datoriei, responsabilităţii membrilor catedrei şi elevilor;

DISCIPLINELE DIN CADRUL CATEDREI

 • Medicina internă cu nursing specific
 • Semiologia bolilor interne
 • Gastroenterologia
 • Cardeologie și reumatologie
 • Hematologie și endocrinologie
 • A/m primară cu nursing comunitar și îngrijiri la domiciliu
 • Îngrijiri paliative
 • Farmacologia
 • Medicina socială și management
 • Dermatovenerologie ciu nursing specific
 • Bazele reabilitării medicale
 • Neurologie cu nursing specific
 • Supravegherea și controlul maladiilor netransmisibile
 • Controlul și supravegherea infecțiilor nosocomiale
 • Nutriția umană
 • Igiena generală
 • Bacteriologie și virusologie

PROFESORII

Nr. N. P. Grad didactic Disciplinele Adresa electronică
1. Botnaru Natalia I Boli interne nataliabotnaru74@gmail.com
2. Guțu Nicolae II Igiena, boli infecțioase nicugutu2020@gmail.com
3. Musteatca Marina Asistența medicală primară, reabilitare marinalemnos@yandex.ru
4. Naghirneac Marina Superior Boli interne marina_nagirneac@mail.ru
5. Pavliuc Iurii Boli interne pavliuciurie@gmail.com
6. Revuțchii Anatolie Dermatovenerologie
7. Rusu Alexandru II Igiena avacum56@yahoo.com
8. Sîrbu Valentina II Boli interne valentinasirbu43@gmail.com
9. Stefanțov Diana Boli interne, neurologie dianatashku@gmail.com
10. Tudor Mariana Dezvoltarea personală tmarisa86@mail.ru
11. Bîrsan Mariana Bazele reabilitării marianabirsan195@gmail.com