CATEDRA DISCIPLINE REALE

SVETLANA MUTRUC

ȘEFA CATEDREI

PROFESOARĂ DE CHIMIE

GRAD DIDACTIC II

mutruc.svetlana@gmail.com

OBIECTIVELE SPECIFIC LE CATEDREI

  1. Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale și ajustarea acestora la exigențele pieței de muncă pentru a menține un înalt nivel de satisfacție a angajatorilor, angajaților catedrei și tuturor părților interesate.
  2. Asigurarea calității procesului de învățământ în conformitate cu cerințele actuale.
  3. Proiectarea și realizarea activităților educaționale în conformitate cu planurile noi de învățământ din CMB și curricula modernizată 2019.
  4. Asigurarea disciplinelor predate cu suport metodico-didactic, intensificarea elaborării și publicării materialelor metodice și didactice, a articolelor metodice și științifice, ghidurilor , notelor de curs etc., actualizarea, reeditarea lucrărilor metodico-didactice necesare pentru procesul de învățământ.
  5. Dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale personalului didactico-științific și de cercetare și conștientizarea importanței acestora în asigurarea calității serviciilor prin:
  • Stimularea perfecționării profesionale, a instruirii continue a cadrelor didactico-științifice, asistarea reciprocă la lecții ;
  • Evaluarea periodică a calității activității personalului didactic în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea performanțelor cadrelor didactice prin fișe de evaluare, precum și autoevaluarea, evaluarea de către colegi și șef catedră, evaluarea de către elevi;
  • Implementarea și utilizarea activă a tehnologiilor informaționale în procesul de predare – învățare — evaluare și aplicarea pe larg a noilor tehnologii educaționale (dezbaterea, simularea, studiul de caz etc.) în cadrul orelor teoretice și de studiu individual;
  • Examinarea și aprobarea tuturor probelor de evaluare curentă și finală în vederea diminuării factorului uman și obiectivizării cunoștințelor.

PROFESORII

Nr Numele, Prenumele profesorului Gr. did. Disciplinele predate Poșta electronică
1. Adamciuc Aurelia (cumul extern) superior Biologia adamciuc1997@gmail.com
2. Borovețcaia Tatiana superior Matematica, informatica tomsoier777@gmail.com
3. Chitic Mihai Educația fizică
4. Fasola Corina (cumul intern) Fizica corinafasola@mail.ru
5. Iacoveț Natalia I Biologie natali.iacovet@gmail.com
6. Ivaschiv Veaceslav I Matematica, informatica ivaschiv.slava@gmail.com
7. Mutruc Svetlana II Chimie mutruc.svetlana@gmail.com
8. Rotari Ina II Fizica și informatica irinuta1983@mail.ru
9. Rusu Ion II Matematica, informatica ionbl33@yandex.ru
10. Tambur Ella II Geografie, biologie ellatambur@gmail.com
11. Tomac Artur I Matematica tomac_art@mail.ru
12. Tropoțel Vadim II Educația fizică vadim.tropotel@mail.ru
13. Prisacari Elena II Chimie, biologie prisacari.lena@mail.ru