CATEDRA DISCIPLINE PEDIATRICE,

OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE

ARAMA DANIELA

ȘEFA CATEDREI

PROFESOARĂ DE IGIENĂ ȘI BOLI INFECȚIOASE

danielaarama90@yahoo.com 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CATEDREI

 • Ameliorarea calității activităților planificate prin discutarea,la ședințe,a unor subiecte actuale și relevante procesului educațional, prezentarea orelor demonstrative și promovarea bunelor practice.
 • Sporirea calității instruirii practice a viitorilor specialiști prin utilizarea pe larg a metodelor interactive și activități centrate pe elev.
 • Extinderea competențelor profesionale ale profesorilor prin perfecționare continuă,auto- perfecționare și schimb de experiență.
 • Completarea bazei didactico-metodice a catedrei.
 • Abordarea differentiată a instruirii racordată la posibilitățile reale ale elevilor și particularitățile individuale.

DISCIPLINELE DIN CADRUL CATEDREI

 • Pediatrie generală cu nursing specific
 • Puericultură și neonatologie
 • Maladiile infecțioase la copii
 • Sănătatea reproducerii
 • Obstetrica și ginecologia
 • Genetica medicală
 • Asistența perinatală
 • Sarcina patologică
 • Boli infecțioase cu nursing specific

PROFESORII

Nr. N. P. Grad didactic Disciplinele Adresa electronică
1. Arama Daniela Igiena, boli infecțioase daniela_solcanu@yahoo.com
2. Aramă Ludmila superior Boli infecțioase ludmila.arama@mail.ru
3. Bilan Anna II Pediatria ana.bilan@mail.ru
4. Caras Ruxanda Reabilitare și pediatrie ruxandra.karas@mail.ru
5. Pavlic Anastasia I Obstetrica și ginecologia pavlic.anastasia@mail.ru
6. Procofiev Cristina Boli infecțioase, pediatrie cristinapulber05@gmail.com
7. Rusu Lidia II Obstetrica și ginecologia ———
8. Sadovschi Natalia II Pediatria natalia.sadovschi@yahoo.com