CATEDRA DISCIPLINE FUNDAMENTALE ȘI CHIRURGIA

LILIANA MAFTULEAC

ȘEFA CATEDREI

PROFESOARĂ DE BAZELE ȘTIINȚEI NURSING

GRAD DIDACTIC II

maftuleac.liliana@gmail.com

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CATEDREI

 • Ameliorarea calității activităților planificate prin discutarea,la ședințe,a unor subiecte actuale și relevante procesului educațional, prezentarea orelor demonstrative și promovarea bunelor practici.
 • Sporirea calității instruirii practice a viitorilor specialiști prin utilizarea pe larg a metodelor interactive și activități centrate pe elev.
 • Extinderea competențelor profesionale ale profesorilor prin perfecționare continuă,auto- perfecționare și schimb de experiență.
 • Formarea/dezvoltarea interesului față de profesie și de studii calitative prin utilizarea eficient a metodelor interactive și diversificarea activităților de învățare.
 • Abordarea differentiată a instruirii racordată la posibilitățile reale ale elevilor și particularitățile individuale.

DISCIPLINELE DIN CADRUL CATEDREI

 • Bazele Științei Nursing
 • Tehnici generale de îngrijiri medicale
 • Îngrijiri medicale individualizate
 • Chirurgie generală cu nursing specific
 • Semiologia chirurgicală
 • Patologia chirurgicală
 • Anestezie și terapie intensiva
 • Anatomia și fiziologia omului
 • Otorinolaringologie cu nursing specific
 • Oftalmologie cu nursing specific
 • Medicina calamităților și protecția civilă
 • Siguranța pacienților

PROFESORII

Nr. N. P. Grad didactic Disciplinele Adresa electronică
1. Cheptea Veronica superior Chirurgie și reanimare veronica.cheptea123@gmail.com
2. Condratiuc Igor Сhirurgie kisna@narod.ru
3. Coroban Ion Oftalmologie cu nursing specific, medicina calamităților și protecția civilă, siguranța pacienților neluionconstantin@gmail.com
4. Erimeico Silvia II Anatomia silviaeremeico@gmail.com
5. Maftuleac Liliana II Bazele științei nursing maftuleac.liliana@gmail.com
6. Manic Mariana II Bazele științei nursing manic.81@gmail.com
7. Popescu Rodica II Bazele științei nursing rpopescu741@gmail.com
8. Rusu Ala Bazele științei nursing ala.rusu@com.ru
9. Sobotovici Valentina II Anatomia valentinasobotovici@gmail.com
10. Suhațchi Snejana II Bazele științei nursing snejanasuhatchi@rambler.ru
11. Tizu Rodica II Bazele științei nursing rodicatizu3@gmail.com
12. Romanaș Natalia Anatomia și farmacologia ronaiuda@rambler.ru
13. Agachi Ana Farmacologie agachiana199@gmail.com
14. Macovei Andriana Chirurgie prisacari2017@mail.ru