File de istorie

File de istorie

„Istoria este martorul care confirmă trecerea timpului, iluminează realitatea, vitalizează memoria, oferă calauzire în viața de zi cu zi și ne aduce știri din antichitate”

Marcus Tullius Cicero

→1924

Colegiul de Medicină a evaluat ca instituţie de învăţământ în baza Şcolii de Felceri şi Moaşe înfiinţată în în or. Ananiev, regiunea Odesa.

→1940

După eliberarea Basarabiei și formarea RSSM școala dată e transferată în orașul Tiraspol, deoarece orașul Ananiev a trecut în componența Republicii Ucraina.

→1941

Odată cu începerea războiului, baza materială și documentară de arhivă a școlii au fost evacuate în adâncul țării, cadrele didactice și elevii au fost trimiși pe front.

→1944

Cu eliberarea Moldovei de sub jugul fascist, școala de felceri și moașe își reîncepe activitatea în orașul Chișinău. Peste două luni este transferată în orașul Bălți. La această perioadă au fost introduse specialități de felcer și felcer-sanitar cu un număr respectiv de 50 și 28 elevi.

→1954

În luna august Şcoala de Felceri şi Moaşe este reorganizată în Şcoală de Medicină cu un contingent 60 elevi şi 2 medici titulari, care desfăşurau orele după masă. Condițiile noi de muncă contribuie la mărirea contingentului de elevi și profesori.

→1992

În urma proceselor de renovare ale învăţămîntului din republică, Şcolii de Medicină i se atribuie statutul de Colegiu de Medicină prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr.440 din 25 iunie, ceea ce presupune o pregătire mai amplă şi mai calitativă a viitorilor lucrători medicali cu studii medii de specialitate.

→2004

Colegiul a fost acreditat la 27 mai prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.53 la specialităţile:
1701-Medicina generală
1702-Stomatologie
1705-Diagnostic de laborator
Pe durata a circa 6 decenii Colegiul a pregătit peste 19 mii de specialişti surori medicale, moaşe, felceri, felceri-laboranţi, tehnicieni-dentari ce au activat, sau activează cu succes în diverse instituţiil medicale din RM şi de peste hotare, dînd dovadă de profesionalism înalt şi devotament profesiei alese.

Nu am încetat nici pentru o clipă să avem idealuri,

să respectăm tradițiile neamului,

să oferim modele noi de conduită, moralitate,

cultură și înțelepciune.

Acestea sunt valori la care ținem

și la care ne raportăm în orice activitate.