Asigurarea calității

  1. Acte Normative CEIAC (Legislația CEIAC);
  2. Documente interne CEIAC;

a) Organigrama CEIAC;

b) Fișa cu Atribuții ale membrilor CEIAC;

c) Strategii;

d) Planuri Operaționale;

e) Rapoarte de activitate ale Departamentelor CEIAC;

  1. Proceduri Operaționale;
  2. Rapoarte de autoevaluare/Planuri de îmbunătățire;
  3. Chestionare aplicate.