Asigurarea calității

 1. Acte Normative CEIAC (Legislația CEIAC);
 2. Documente interne CEIAC;
  a) Organigrama CEIAC;
  b) Fișa cu Atribuții ale membrilor CEIAC;
  c) Strategii;
  d) Planuri Operaționale;
  e) Rapoarte de activitate ale Departamentelor CEIAC;
 3. Proceduri Operaționale;
 4. Rapoarte de autoevaluare/Planuri de îmbunătățire;
 5. Chestionare aplicate.