Conferința a VII-a Națională a cadrelor didacticeLa data de 21 noiembrie 2016 cadrele didactice (Aramă Ludmila, Iacoveț Natalia, Sîrbu Valentina, Botnari Natalia, Cheptea Veronica) din învățămîntul medical postsecundar și postsecundar nonterțiar cu genericul „Promovarea managementului calității în învățămîntul medical postsecundar prin implementarea învățării axate pe cel ce învață și bazat pe formarea de competențe”.


 

 

 

 

 
 

 

 

Socialize with us!