Admitere

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • 1. Cererea de înscriere la concurs;
 • 2. Copia buletinului de identitate(pașaportul);
 • 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 • 4. Certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii, care confirmă că persoana vizată corespunde exigențelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat;
 • 5. 6 fotografii 3x4 cm, color;
 • 6. Chitanța de plată a taxei de înscriere.
 • .

  Cadrele didactice:

 • 55 profesori titulari
 • 29 profesori prin cumul
 • 3 profesori cu grad didactic superior
 • 6 profesori cu grad didactic unu
 • 28 profesori cu grad didactic doi
 • Vechimea în muncă pînă la 5 ani-5 profesori
 • Vechimea în muncă 5-10 ani-5 profesori
 • Vechimea în muncă 10-15 ani-10 profesori
 • Vechimea în muncă 15 ani și peste-13 profesori
 • Pensionari-14 profesori
 • .

  Consiliul Elevilor

 • 19 studenti din grupe liceale
 • 14 studenti din grupe postliceale
 • In total avem 33 de studenti
 • Cite un reprezentant din fiecare grupa
 • Liderul consiliului fiind Neagu Alexandrina

 • Scurt istoric

  Colegiul de Medicină a evoluat ca instituție de învățămînt în baza Școlii de Felceri și Moașe înființată în 1924 în . Ananiev regiunea Odesa, transferată în or. Tiraspol în 1940, iar în Chișinău în 1944, apoi în or. Bălți prin Hotărîrea Sovetului Comisarilor Norodnici nr. 729 din 17 august 1945.În august 1945, Școala de Felceri și Moașe este reorganizată în Școală de Medicină cu un contingent de 60 elevi și 2 medici titulari, care desfășurau orele după masă.În urma proceselor de renovare ale învățămîntului din Republică, Școlii de Medicină i se atribuie statutul de Colegiu de Medicină prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr.440 din 25 iunie 1992.Pe durata a 7 decenii, Colegiul de Medicină a pregătit peste 20 mii de asistente medicale, moașe, felceri, felceri laboranți și tehnicieni dentari care au activat, sau activează cu succes în diverse instituții medicale din Republica Moldova și de peste hotare, dînd dovadă de profesionalism înalt și devotament profesiei alese.


  Socialize with us!