Asistent medical

Catedra discipline terapeutice cu nursing specific

Profesorii catedrei oferă educație și cercetare la un înalt nivel de calitate în acord cu noile cerințe europene, promovarea și educarea la pacient a modului sănătos de viață, a responsabilității față de sănătatea sa.

În predarea disciplinelor catedrei se pune accentul pe implicarea reformelor actuale în Medicina prin asigurare, principiile Medicinei de Familie, aspecte geriatrice, îngrijiri la domiciliu și paliative.

Catedra Discipline chirurgicale

Chirurgia este cea mai spectaculoasă ramură a medicinei.Descoperirile savanților în medicină, chirurgie constituie tezaurul de aur al acestei științe, care va potoli setea de cunoștințe in acest domeniu a multor generații.Profesorii sunt moderatorii principali în drumul elevilor spre cunoașterea disciplinelor catedrei,ei sunt preocupați de formarea continuă, descoperirile noi în medicină.Calitățile comune ce consolidează membrii catedrei sunt: scopul și interesele, dragostea față de profesie, competența profesională, responsabilitatea, atașamentul față de elevi.

Catedra discipline pediatrice

Pediatria este o disciplină obligatorie în planul de învățămînt din grupul disciplinelor de specialitate, exercitînd un impact specific asupra dezvoltării calitative și integrale a specialistului medical, prin aplicarea cunoștințelor, in perioadele copilăriei, vizînd copilul sănătos și cel bolnav. Rolul de bază al disciplinei constă în formarea la viitorii specialiști medicali a competențelor în scop de micșorare a morbilității și a mortalității infantile in Republica Moldova.

Misiunea catedrei:pregătirea calitativă a elevilor la pediatrie, obstetrică și ginecologie.


Socialize with us!