Campania de informare și sensibilizare „CORUPȚIA DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII”.

Pe data de 23 mai, în cadrul Colegiului de Medicină a avut loc seminarul cu genericul

“Corupţia dăunează grav sănătăţii” la care au participat cadre didactice instituției.

Este titlul campaniei de informare şi sensibilizare, organizate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale  și Centrul Național Anticorupție. Campania are drept scop prevenirea și combaterea corupției, fortificarea integrității sistemului de sănătate și consolidarea drepturilor fundamentale ale omului în sistemul de sănătate.

În cadrul campaniei, ofiţerii CNA organizează activităţi de instruire anticorupţie pentru angajaţii Ministerului, managerii, adjuncţii şi juriştii din subordinea ministerului, personalul medical din instituţiile medicale sanitare publice republicane, municipale şi raionale, cadrele didactice şi studenții instituţiilor de învăţământ medical.

Menționăm că, MSMPS a elaborat și aprobat Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020.  Obiectivul Planului este îmbunătăţirea accesului populaţiei Republicii Moldova la servicii de sănătate calitative, eficientizarea utilizării resurselor financiare publice, prin asigurarea unui proces decizional transparent, receptiv, riguros, incluziv şi participativ în cadrul autorităţilor şi instituţiilor din sistemul sănătăţii.