De vorbă cu scriitorii.

În data de 03 aprilie 2019, Colegiul de Medicină Bălţi a avut ocazia să-i primească în vizită, pe conoscuţii poeţi bălţeni, postmodernişti, Nicolae LEAHU şi Margareta CURTESCU, în cadrul unei activități extracurriculare organizate, în cadrul săptămânii Catedrei Socio-Umane,   de profesoara de limbă și literatură română CMB, doctoranda Școlii Doctorale Filologie, din cadrul USARB, doamna Victoria Malinovschi.
Scopul major al activității a fost familiarizarea elevilor cu stilul de scriere și biografia scriitorilor, precum și consolidarea relațiilor de parteneriat cu Universitatea de Stat „
Alecu Russo”, Bălți.
Oaspeţii au fost surprins plăcuţi să vizioneze spectacolul ,,O promenadă poetică”, regizat în baza poeziilor Domniilor Lor, iar elevii au rămas entuziasmaţi de opera și stilul de scriere a poeților.
În acest scop, Colegiul de Medicină Bălți aduce sincere mulțumiri  Domnului Nicolae LEAHU, poet, critic, eseist, jurnalist, șef – catedră „Literatură română și universală”, con.univ., dr. și doamnei Margareta CURTESCU, poetă, eseistă, critic litarar, conf.univ, dr., pentru atmosfera poetică creată și deschiderea la dialog, de care au dat dovadă.
Pentru aportul considerabil în organizarea și desfășurarea activității se aduc mulțumiri gazdei, în persoana: domnului Andrei SOCHIRCA, director CMB și Maia GUȚU, director adjunct pentru instruire, precum și doamnei Victoria MALINOVSCHI, profesoară de limbă și literatura romană CMB.