ÎNTRUNIRE METODICĂ REPUBLICANĂ A PROFESORILOR LA DISCIPLINA BAZELE ȘTIINȚEI NURSING

La data de 03 mai 2018, Colegiul de Medicină Bălți a fost gazda Întrunirii Metodice Republicane a Profesorilor la Disciplina Bazele Științei Nursing,
la care au participat reprezentanți ai MSMPS al RM, CEMF „Raisa Pacalo”, precum și cadre didactice ale colegiilor de medicină din Republica Moldova.
Întrunirea metodică s-a desfășurat cu genericul „Rolul Instrumentelor metodologice curriculare în formarea aptitudinilor la unitatea
de curs Tehnici generale de Îngrijiri medicale”,
încluzând o amplă programă de activități:
1. Lecții publice de teorie și practică la disciplina Tehnici generale de îngrijiri medicale. Profesori: Rodica Popescu și Liliana Maftuleac
2. Comunicări și dezbateri publice, în scopul asigurării disciplinei Tehnici generale de îngrijiri medicale cu instrumentele metodologice;
formării aptitudinilor
de îngrijiri medicale prin tehnici didactice activ – participative și formarea competențelor și abilităților specifice la BȘN, prin implementarea Ghidului lecțiilor practice.
3. Atelierul metodic: „Portofolul Digital – un instrument indispensabil al Profesorului Modern”, unde profesorii CMB, Cristina Nagorneac și Rodica Tizu au prezentat, participanților la întrunire,
specificul de elaborare a Portofoliului Digital, precum și accesibilitatea acestuia în realizarea demersului didactic la unitatea de curs ,,Tehnici generale de îngrijiri medicale”.