CURS DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ORGANIZAT ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC DIN MUNICIPIUL BĂLȚI.

În cadrul Acordului de Colaborare între Colegiul de Medicină Bălți și Colegiul Tehnic Feroviar, Colegiul de Industrie Ușoară, Colegiul Politehnic din Bălți,
reprezențanții CMB au demonstrat tehnicile de acordare a primului ajutor medical în situații de risc, până la venirea echipelor specializate de medici.
Obiectivele activității sunt cunoașterea și aplicarea practică a manevrelor de prim ajutor ce trebuie întreprinse imediat în cazul unor situații de pericol pentru sănătate cum ar fi stopul cardiorespirator,
obstrucția căilor aeriene prin corp străin, hemoragii, traumatisme, resuscitare.